PA/PB系列变速轮
型号: PA/PB   系列: 调速轮系列   更新时间: 2012-8-13 15:44:03
使用说明:
 • PA/PB系列调速轮,须配合弹力变速轮使用。
 • 弹力变速轮可单独配在马达或从动轴使用。只需改变其中心距则可改变速度。

   

   

   


  调速轮规格:
  型号 电机 胶带 A J T Q P B L R W D 孔深
  PA-88 0.4kw A 88 36 20 9 20 98 160 70 4.5.6 12、14、15、16、18、19、20、22、24 40
  PA-98 0.4kw A 98 36 20 9 20 100 165 70 4.5.6 12、14、15、16、18、19、22、24 45

  PA-106
   0.55KW A 106 42 21 13 21 112 184 70   5、6  18、20、24 50
  PB-108 0.6kw B 108 36 24 11 23 115 188 85 5.6.8 14、15、16、18、19、20、22、24、25 52
  PB-125 0.75kw B 125 42 24 11 23 125 200 85 5.6.8 16、18、19、20、22、24、25 60

  弹力变速轮规格:
  型号 变速比 胶带 A P L1 M W D1 孔深
  PA-88 1:1.8 A 88 20 85 68 4、5、6 12、14、15、16、18、19、20、22、24 40
  PA-98 1:2 A 98 20 85 68 5、6 12、14、15、18、19、20、24、 40
  PB-108 1:1.8 B 108 23 100 83 5、6、8 14、15、16、18、19、20、22、24、25 60
  PB-125 1:2 B 125 23 100 83 5、6、8 14、15、16、18、19、20、22、24、25 60
 • 打印 顶部 关闭